Oddziaływanie magnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne w medycynie.

natężenie pola elektromagnetycznego

Budzące wątpliwości oddziaływanie elektromagnetyczne

Tempo rozwoju medycyny jest zawrotne. Pojawiają się nowe metody leczenia. Opracowywany jest też specjalistyczny sprzęt. Bez niego trudno mówić o nowoczesnej medycynie. Nie jest tajemnicą, że większość medycznych urządzeń generuje określone natężenie pola elektromagnetycznego. Jedno źródło takiego pola nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Co jednak w sytuacji, kiedy owych urządzeń jest kilka? W placówkach medycznych nietrudno o pole elektromagnetyczne. Szczególnie personel jest narażony na oddziaływanie elektromagnetyczne przez cały okres swojej pracy. Ekspozycja na PEM jest tematem budzącym wiele pytań i wątpliwości. Zarówno wśród pacjentów, jak i personelu medycznego.

Różne urządzenia medyczne generują PEM. Są to specjalistyczne sprzęty. Takie jak rezonans magnetyczny (MRI) oraz tomografia komputerowa (CT). Problem mogą też sprawiać niektóre rodzaje sprzętu do monitorowania pacjentów. Generują one pole elektromagnetyczne podczas swojej pracy. Te pola mogą mieć różne częstotliwości i intensywności. Wszystko zależy od rodzaju urządzenia. Niemniej jednak zachodzi konieczność, aby wykonywać regularnie pomiary pól elektromagnetycznych.

Obawy pacjentów

Pacjenci oczekują skutecznego leczenia. Takiego, które nie naraża chorej osoby na dodatkowe dolegliwości. Niektóre procedury medyczne wymagają określonego postępowania. Rezonans magnetyczny wyklucza możliwość posiadania metalowych implantów. Ewentualnie innych elementów, które reagują na silne pole magnetyczne. Zaniedbanie tego aspektu wywoła opłakane skutki. Wszystko to może powodować niepokój badanych osób. Rolą personelu medycznego jest uspokajać pacjentów. Pacjenci mają bowiem liczne obawy dotyczące długotrwałego narażenia na niski poziom pola elektromagnetycznego. Często wynikają one z niedoinformowania.

Długotrwałe oddziaływanie elektromagnetyczne na personel

Personel medyczny regularnie pracuje w pobliżu urządzeń emitujących PEM. Może być więc narażony na ich długotrwałe działanie. Pracownicy z zasady są chronieni. Jeśli bowiem chodzi o pole elektromagnetyczne BHP reguluje wyraźnie dopuszczalne poziomy. Dlatego zachodzi potrzeba, aby regularnie wykonywać pomiar natężenia pola elektromagnetycznego. W ten sposób każde przekroczenie norm można sprawnie usunąć. W innym wypadku pracownicy mogą doświadczać niekorzystnych objawów. Takich jak zawroty głowy czy uczucie zmęczenia. Badania nie potwierdzają związku pomiędzy PEM, a takimi objawami. Wszystko to jednak wymaga dalszych badań potwierdzających bądź wykluczających negatywny wpływ PEM na człowieka.

W szpitalach wiele urządzeń działa jednocześnie Mogą one wpływać na siebie wzajemnie. Istotne jest więc, aby całość poprawnie skonfigurować. Tak aby uniknąć potencjalnych błędów w diagnozie. Jeszcze większym wyzwaniem jest specjalistyczna operacja laserowa. Działa tam wiele sprzętów, które są podatne na zakłócenia.

natężenie pola elektromagnetycznegooddziaływanie elektromagnetycznepomiary pól elektromagnetycznychpoziom pola elektromagnetycznegopole elektromagnetyczne BHPpomiar natężenia pola elektromagnetycznegooperacja laserowa